අපි 122th කැන්ටන් සාධාරණ සහභාගී වනු ඇත

Everfine ප්ලාස්ටික් Oct.27 කිරීමට Oct.23 සිට II චීනය ආනයන හා අපනයන සාධාරණ (කැන්ටන් සාධාරණ) අදියර සඳහා සහභාගි වනු ඇත. අපි ඉතා ඉක්මනින් අපගේ ප්රදර්ශන කුටිය සංඛ්යාව පාරිභෝගිකයන් උපදෙස් ඇත. ඔබගේ සංචාරය පසුව ස්තුතියි.

අපට ඔබේ පණිවුඩය යවන්න:

NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා ගස


පශ්චාත් කාලය: අගෝස්තු-22-2017
WhatsApp Online Chat !